Centrálne
mazacie systémy
VIAC O NAŠICH PRODUKTOCH

NOSNÝM PROGRAMOM SPOLOČNOSTI BEKALUBE SLOWAKAI, S.R.O. JE PREDAJ CENTRÁLNYCH MAZACÍCH SYSTÉMOV BEKA.

PREVZALI SME A PONÚKAME KOMPLETNÚ PRODUKTOVÚ RADU SPOLOČNOSTI - BAIER+KÖPPEL GMBH+CO A TO DIVÍZIE BEKA, BEKA-MAX, BEKA-FLUILUB, BEKA FOODLINE, BEKA CLEARTRONIC, BEKA WIND, BEKA-TRON, BEKA MAW.
Široká paleta a vysoká kvalita produktov firmy BAIER + KÖPPEL GmbH +CO oslovuje rozsiahly okruh zákazníkov zo strojárenského a stavebného priemyslu, oblasti cestnej a koľajovej dopravy, predných výrobcov stavebných strojov a koľajových vozidiel a potravinárskeho priemyslu.

Dynamický rozvoj z pohľadu centrálnych mazacích systémov zaznamenáva poľnohospodársky priemysel, priemysel na spracovanie dreva a v neposlednom rade veterné elektrárne a elektrárenský priemysel ako celok.